Dove i Hadisi Poslanikaادعية و احاديث

Dobrodošli na moj blog

26.03.2012.

Primjeri iskorištavanja vremena

Primjeri iskorištavanja vremena

Prve generacije muslimana su vodile računa o vremenu i trudile se da ga iskoriste u dobru i pokornosti Allahu. Za njih je vrijeme bilo nešto najdragocjenije i najskuplje i bili su svjesni da bogatstvo dunjalučko dođe i nestane, zaradi se i izgubi, a vrijeme kada prođe više se ne vraća.

 Rekao je Abdullah ibn Mes’ud: “Ni zbog čega se nisam toliko kajao kao zbog dana koji prođe i u kojem se smanji moj životni vijek, a ne povećaju se moja dobra djela.”

 

Imam Šafija je rekao: “Iz druženja sa sufijama ostala mi je jedna izreka kojom sam se okoristio: ‘Vrijeme je sablja, ako je ne iskoristiš ona će te posjeći, a ako dušu ne zaposliš dobrom, znaj da će ona tebe zaposliti zlom’.”

Prenosi se da je Fudajl ibn Ijad upitao jednog čovjeka: “Koliko imaš godina?” Odgovorio je: “Šezdeset.” Onda mu je Fudajl rekao: “Ti već šezdeset godina ideš ka svome Gospodaru. Sumnjaš li možda da nećeš stići i da se nećeš sresti s Njim?” Čovjek je odgovorio: “A gdje je onda izlaz i u čemu je spas?” Fudajl ibn Ijad mu je odgovorio: “Popravi ono što ti je ostalo od života, bit će ti oprošteno ono što je prošlo, a ako ne popraviš ono što ti je ostalo, bit ćeš kažnjen za ono što ti je prošlo i za ono što ti je ostalo od života.”

Ibn 'Omer je govorio :Kad omrkneš ne očekuj svanuće, a kad osvaneš ne očekuj smrknuće. Uzmi od svoga zdravlja za svoju bolest, a od života za smrt.” (Buharija)

26.08.2010.

Hadisi o Ramazanu

Rekao je Poslanik a.s.: „Kada dođe mjesec Ramazan otvore se džennetska vrata, džehennemska zatvore i šejtani se vezuju u lance."

Hadisi o Ramazanu:

 1.- Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: Ko posti ramazan vjerujuci i nadajuci se nagradi... bice mu oprosteni grijesi koje je prethodno pocinio!

 2.- Ebu Hurejre, r.a, takode, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s: Kada nastupi ramazan, otvore se dzennetska, zatvore dzehennemska vrata, a sejtani se povezu! Tumaceci ovaj hadis Kadi Ijad napominje da se ovdje radi o jednoj vrsti savjesnijeg odnosa vjernika spram svojih djela, pa u tom mjesecu rade vise dobra, sto automatski doprinosi smanjenju zla, a uz smanjenje raznih zahtjeva pohota i strasti, onemogucavaju se pristupi sejatanu i na, taj nacin, oni izgledaju povezani!

 3.- Ebu Se'id el-Hudri, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Allah ce sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!

4.- Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: *Allah Uzviseni je rekao: Svako covjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagradujem!

 5.- Ebu Hurejre, r.a, takode, od Poslanika, s.a.v.s, prenosi: Post je stit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne rijeci i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaze: Ja postim!

6.- On, takode, kaze da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedova dusa, zadah iz usta postaca kod Allaha je bolji od mirisa miska!

7.- On prenosi od Poslanika, s.a.v.s, i sljedeci hadis: Postac ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarem!

 8.- On, takode, prenosi i ovaj hadis: Svaki covjekov posao se visestruko nagraduje. Dobro djelo se nagraduje od deset do sedam stotina puta osim posta, jer je Allah Uzviseni rekao: On je Moj i Ja za njega nagradujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!

9.- Sehl b. Sa'd, r.a, prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s, rekao: U Dzennetu imaju vrata koja se zovu REJJAN. Na njih, izuzev postaca, niko drugi nece uci! Upitace se: Gdje su postaci?! Oni ce ustati i niko drugi na njih, osim njih, nece uci! Kada oni na njih udu, vrata ce se zatvoriti i na njih niko vise nece uci!

10.- Talha b. Ubejdullah, r.a, prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, dosao jedan beduin i, izmedu ostalog, ga upitao: Obavijesti me o onome sto mi je Allah ucinio obaveznim od posta?! On je odgovorio: Mjesec ramazan, osim ako ti jos nesto hoces dobrovoljno!

11.- Huzejfe b. el-Jeman, r.a, prenosi da je cuo Vjerovjesnika, s.a.v.s, kako kaze: Smutnja za covjeka moze biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata!

12.- Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: Zapostite kada vidite mladjak i prestanite postiti kada ga vidite! Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite sa'ban tridesetim danom!

 13.- Abdullah b. Omer, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s.: Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko vec posti neki post, neka ga onda i dovrsi! Ovdje se misli, kako tvrde islamski ucenjaci, da se ne posti dan-dva prije ramazana i tako docekuje taj mjesec. Time se zeli odvojiti nafila od farz-posta!

14.- Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: Nemojte postiti kada nastupi druga polovina sa'bana! Neki ucenjaci smatraju da je ovo Poslanikova, s.a.v.s, preporuka kako bi vjernik bio jaci i spremnije docekao ramazan!

 15.- Abdullah b. Amr b. el-As, r.a, prenosi od Poslanika, s.a.v.s: U postu je suzbijanje strasti moga ummeta! 16.- Abdullah b. Mes'ud, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: Ko ima mogucnost za brak, neka se zeni, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije zasticuje polni organ, a onaj koji to nije u mogucnosti, neka posti, jer je post jedna vrsta zastite!


17.- Sevban, r.a, prenosi od Poslanika islama, s.a.v.s, da je rekao: Post mjeseca ramazana
odgovara postu deset mjeseci, a post sest dana sevvala, nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post citave godine!

18.- Ebu Ejjub, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s, slican hadis: Ko isposti ramazan zatim to poprati sa sest dana sevvala, kao da je citavo vrijeme postio!

 19.- Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: Ko se ne prode laznog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i pice!

20.- Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: Pet dnevnih namaza, dzuma do dzume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se izmedu njih ne nacine veliki grijesi!

 21.- Abdullah b. Abbas, r.a, je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s, je bio najdarezljiviji medu ljudima, a najdarezljiviji je bio u ramazanu, kada se Dzibril sastajao s njim. Dzibril se sastajao s njim svaku noc tokom ramazana kada je zajedno s njim ucio Kur'an. Allahov Poslanik, s.a.v.s, kada bi se s njim sastao, bio je darezljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kisu!

22.- Enes b. Malik, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, bericet!

23.- Od Amra b. el-Asa, r.a, se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s, rekao: Razlika izmedu naseg posta i posta zidova i krscana je u ustajanju na sehur!

24.- Od Sehl b. Sa'da, r.a, se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: Ljudi ce biti u dobru sve dok budu zurili sa iftarom!

25.- Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: Allah Uzviseni je rekao: Moji najdrazi robovi su oni koji navise zure sa iftarom!

26.- Od Selmana b. Amira ed-Dabbija, r.a, se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se, onda, iftari vodom, jer je ona cista!

27.- Enes b. Malik, r.a. kaze: Allahov Poslanik, s.a.v.s, bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi nasao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi našao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode!

28.- Od Ebu Hurejre, r.a, se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: Kada od vas neko zaboravi pa nesto pojede, ili se napije, neka dovrsi svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio!

29.- Aisa, r.a, kaze: Allahovog Poslanika, s.a.v.s, je zaticala zora, a on je od odnosa sa svojim zenama bio dzunub, pa bi se tada okupao i postio!

30.- Zejd b. Halid el-Dzuheni, r.a, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: Ko pripremi iftar postacu, imace nagradu kao i on, a da se postacu njegovi sevapi uopce ne umanje!

31.- Enes b. Malik, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, dosao kod Sa'da b. Ubade, r.a, koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s, jeo i, nakon toga, proucio dovu: Neka se kod vas iftare postaci, neka vasu hranu jedu pobozni i neka za vas istigfar cine meleki!

32.- Od Aise, r.a, se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s, rekao:* Ko je umro, a ostao je duzan post, napostice za njega njegova najbliza rodbina!

 33.- Abdullah b. Abbas, r.a, je rekao: Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, je dosao jedan covjek i rekao: Allahov Poslanice, majka mi je umrla a ostala je duzna mjesec dana posta. Hocu li ja to za nju nadoknaditi?! Da – rekao je on – jer dug prema Allahu je najpreci da se obavi!

34.- Od n jega se, takode, prenosi da je jedna zena dosla Vjerovjesniku, s.a.v.s, i spomenula mu da je njena sestra ostala duzna postiti mjesec dana, buduci da je, ploveci morem, umrla i nije to izvrsila. Poslanik, s.a.v.s, joj je rekao: Posti za svoju sestru!

35.-Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujuci i nadajuci se nagradi, bice mu oprosteni prethodni grijesi!

36.- Od Aise, r.a, se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, preporucio: Trazite Lejletu-l-kadr u neparnim nocima posljednjih deset dana ramazana!

37.- Aisa, r.a, kaze: Pitala sam Poslanika, s.a.v.s: Allahov Poslanice, šta mislis, kada bih znala u kojoj noci se nalazi Lejletu-l-kadr, sta bih u njoj ucila?! On je odgovorio: Uci: ALLAHUMME INNEKE 'AFUVVUN, TUHIBBU-L-'AFVE, FA'FU 'ANNI/Allahu, Ti si Onaj koji oprasta, Ti volis prastanje, pa oprosti meni!

38.- Od Aise, r.a, se prenosi da je rekla: Kada bi nastupila zadnja trecina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s, bi provodio noc u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude sto bolji!

39.- Abdullah b. Omer, r.a, je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s, je boravio u i'tikafu zadnjih deset dana ramazana!

40.- Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je neki beduin dosao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, i upitao ga: Allahov Poslanice, uputi me na djelo, s kojim cu, ako ga budem uradio, uci cu u Dzennet! On mu odgovori: Da obozavas Allaha, ne pripisujuci mu druga, da obavljas namaz, da dajes zekjat i da postis ramazan! Beduin tada rece: Tako mi Onoga u cijoj je ruci moj zivot, ja na ovo nista dodati necu! Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, s.a.v.s, je tada rekao: Kome pricinjava zadovoljstvo da gleda u jednog od stanovnika Dzenneta, onda neka pogleda u ovoga!!!

20.08.2010.

Petak je...

25.06.2010.

Petak

Rekao je Poslanik a.s:

"Najbolji dan u kome je ikad izaslo sunce je petak; u njemu je stvoren Adem, a.s.,u njemu je uveden u Dzennet i u njemu je izveden iz Dzenneta i njemu ce nastupiti Smak svijeta.

 "Petkom i uoci petka sto vise na mene donosite salavat, jer cu onome ko to bude cinio biti svjedok i zagovarac na Sudnjem danu." (Bejheki - hasen)

"Petkom ima jedan cas u kome - ako ga potrefi - vjernik, Allaha dz.s., nece ni za kakvo dobro zamoliti, a da mu ga Allahnece dati i dovu uslisati. " (Muslim)

"Ko u petak prouci suru El Kehf, od te do slijedece dzume ce ga pratiti i obasjavati svjetlo." (Hakim - sahih)

18.06.2010.

petak

Rekao je Poslanik a.s.:

"Petkom ima jedan cas u kome - ako ga potrefi[to jest moli u njemu] - vjernik, Allaha dz.s., nece ni za kakvo dobro zamoliti, a da mu ga Allah nece dati i dovu uslisati.

Poslanik, a.s, je rekao:

'Ko u petak prouci suru El-Kehf, od te do sljedece džume ce ga pratitit i obasjavati svjetlo'

17.06.2010.

Istihara dova

Istihara dova [u situaciji kada se ne mozemo odluciti za jednu od vise stvari ,uci se poslije istihara namaza s molbom da nam Allah podari ono sto je najbolje za nas]

Arapski [transkripcija]:

Allaahumme inni astehiruke, bi ‘ilmike, ve astakdiruke, bi kudretike, ve es’eluke, min fadlikel-azim. Fe inneke takdiru, ve la akdiru, ve ta’lemu, ve la a’lemu, ve ante allamul - gujub.

Allaahumme in kunte ta’lemu, enne hazel-amre (ovdje navesti murad - želju), hajrun lii, fi dinii, ve dun-jaje, ve akibeti emrii, adžilihi, ve adžilihi fe kad-dirhu lii, ve jessir hu lii, summe barik lii fihi.

Ve in kunte te’lemu, enne hazel-emre (ovdje navesti murad - želju), šerrun lii, fii dinii, ve dun-jaje, ve akibeti emrii, adžilihi, ve adžilihi, fas rif-hu annii, ve as rif-nii anhu, ve kad-dir, lil hajre, ejnema kane summe red-dinii, inneke ala kulli šej-in kadir. El-Fatiha. (Proučiti Fatihu).

Na bosanskom jeziku:

”O Allahu, ja trazim Tvoju uputu – Tvojim znanjem, trazim mogucnost izbora, Tvojom snagom, i molim Te za Tvoju dobrotu. Ti imas moc, a ja nemam. Ti znas, a ja ne znam. Ti si Onaj koji zna skriveno. O Allahu, ako je u Tvom znanju, ovaj moj murad (navesti ime murada – zelje) dobar za mene i na dunjaluku i na ahiretu, za moju vjeru, moj zivot i moje poslove, onda mi to propiši, olakšaj mi, i podaj mi bereket u njoj. A ako je u Tvom znanju (moj murada – želja) losa po mene i moju vjeru, moj zivot i moje poslove na dunjaluku i ahiretu onda me udalji od nje, (i nju od mene), i podaj mi dobro gdje god se to nalazilo, i zadovolji me sa time. Amin ja Rabbi. “ (Proučiti Fatihu).
17.06.2010.

Hadis Poslanika a.s.

Rekao je Poslanik a.s.:

Predocen mi je Dzennet,pa sam vidio da su vecina njegovih stanovnika siromasi[sirotinja].

Predocen mi je Dzehennem ,pa sam vidio da su vecina njegovih stanovnika Zene.

[muttefekun alejh]

13.06.2010.

Hadis

Rekao je Poslanik a.s.

"Cuvajte se dove mazluma[onoga kome je ucinjena nepravda] jer izmedju nje i Allaha nema nikakvog zastora.
12.06.2010.

Dova poslije jela

Rekao je Poslanik a.s.:

'Ko jede pa potom kaže:

Hvala Allahu koji me je nahranio ovom (hranom) i opskrbio me njome bez moje snage i moći, biće mu oprošteni dotadašnji (mali ) grijesi.' (Tirmizi, Sunen, 'Kitabud-da'vat', br. 3380)

Arapski [transkripcija]:

Elhamdulillahi llezi at'ameni haza ve rezekanijehu min gajri havlin minni ve la kuvvetin
12.06.2010.

Dova u teskoci [moze i pred ispit:)}

Dova u teskoci ,koju je ucio Poslanik a.s.

Gospodaru moj,nema lahkoce dok Ti ne ucinis nesto lahko...

A Ti cinis ako hoces i tesko [tugu]  da bude lahko!

Stariji postovi

<< 03/2012 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

MOJI LINKOVI
BROJAČ POSJETA

web counters
22298

Powered by Blogger.ba